Våre priser

Prisliste 01.06.2023

Timepriser:                                                     Eks mva           Inkl mva

Minimumspris pr. oppdrag

(inkl.første time).                                   kr 1600,-               kr 2000,-

Montør                                                    kr 880,-                kr 1100,-

Hjelpearbeider                                        kr 632,-                kr 790,-

Lærling                                                    kr 600,-                kr 750,-

Tekniker/saksbehandler                       kr 1080,-               kr 1350,-

Installatør                                              kr 1200,-               kr 1500,-

Godkjent Eltakstmann                         kr 1400,-               kr 1750,-

Ved bomtur faktureres 1 arbeidstime samt oppmøte servicebil.

Servicearbeid hvor kunden holder materiell (se eget punkt)   + 30 % på timespris

Servicearbeid hvor kunden holder deler av materiell selv.      + 15 % på timespris


Andre priser                                               Eks mva                Inkl mva

Bilkostnad servicebil                          kr 560,-              kr 700,-

Pris pr dag/oppmøte.

Servicebil faktureres for tilgjengelighet av bil og begrenset servicelager.

Eventuelle kostnader for parkering o.l. kommer i tillegg

Transport ut over 20 km faktureres med kr 7,- pr km eks.mva.

Dokumentasjon                                kr 440,-                 kr 550,-

Det sendes ut nødvendig og lovpålagt dokumentasjon etter hvert oppdrag.

Melding til e-verk/DLE                   kr 800,-                  kr 1000,-

Pris pr melding

Kvittering og innsending av tilsynsrapport

Forhåndsmelding

Ferdigmelding

Vakt / utrykning                             kr 1500,-                 kr 1875,-

Tillegg for utrykning/hasteoppdrag dagtid


Alle priser gjelder innenfor normal arbeidstid.


Timepris:

Det faktureres løpende hele timer for tid medgått til oppdraget, samt til og fra kjøring. Eventuelt henting av produkter på lokalt lager inngår i oppdraget, når produktene skal brukes i det respektive oppdrag.

Annen tid medgått til oppdraget, slik som saksbehandling, dokumentasjon, anskaffelser/innkjøp faktureres i tillegg.

Lærlingebedrift

Elektro Trøndelag er godkjent lærlingebedrift.

Lærlingeordningen er en viktig institusjon i norsk utdanningsvesen.

Dersom ikke annet er avtalt spesielt, benytter vi oss av lærlinger under oppdrag uten varsel, og fakturerer iht prisliste.

Som regel gjør lærlingen at oppdraget blir rimeligere for oppdragsgiver, da de bidrar hvor ellers to montører måtte arbeidet.

Bilkostnader / Servicebiler

Vi benytter servicebiler slik at våre montører skal være mobile, og får med seg verktøy, trapper, verneutstyr

og lignende. Bilkostnader belastes kunden for hvert oppdrag / oppmøte.

Vi har en fast pris for dette –  det tilkommer ingen kostnader pr km (begrenset til 20km).

Eventuelle utlegg for parkering og bompassering kommer i tillegg.

I bilene har vi et utvalg av produkter for å løse ambulerende oppdrag. Det er stor variasjon av

fabrikater og modeller av produkter som dimmere, termostater, lamper m.m., og vi ber om forståelse

for at vi ikke kan ha hele sortimentet i våre biler.

Dersom vi på et serviceoppdrag må reise for å hente et bestemt produkt, vil kostnader for tidsbruk til dette

påløpe faktura til kunden. Fortell oss så detaljert som mulig hva du ønsker når du bestiller oppdrag, så kan

montøren i mange tilfeller bestille utstyret på forhånd, eller hente det når han er på vei til første oppmøte.

Kostnader lovpålagt dokumentasjon

Kostnader for å gjennomføre lovpålagte oppgaver som risikovurdering/sluttkontroll o.l. belastes som

medgått tid fra utførende montør.

Kostnader for å utarbeide samsvarserklæring og supplerende dokumentasjon, samt kostnader

for intern behandling og utsendelse av dokumentasjonen belastes med en fast pris på serviceoppdrag iht prisliste.

Dersom dette blir tapt, og ny må fremlegges/sendes, faktureres det på nytt.

Dette gjelder for internkontroll, samsvarserklæring, sluttkontroll, kursfortegnelse, bruksanvising mm.

Dokumentasjon overleveres elektronisk.

Tilbud / prisoverslag

Vi gir gjerne tilbud eller prisoverslag på oppdrag av en viss størrelse.


Oppdrag uten forhåndsavtalt pris

Ofte vil det være rasjonelt og økonomisk for begge parter å utføre oppdrag etter medgåtte timer og materiell. Vi slipper å gjøre befaringer og priskalkyler, og trenger ikke ta høyde for uforutsette oppgaver. Går arbeidet lettere – blir det rimeligere!

Materiell faktureres etter medgått.

Avbestilling

Ved avbestilling av arbeid eller av produkter, vil det faktureres påløpte kostnader og returkostnader av produktene. Ved avbestilling av arbeid mindre enn en arbeidsdag før avtalt tid, vil det faktureres oppmøte med 1 arbeidstime.

Arbeid hvor kunde selv vil holde materiell

Kunden kan selv holde materiell, som vi monterer. Dette fordrer at alt materiell kan dokumenteres med samsvarserklæring ihht gjeldende regler. Materiellet må være fra en kjent leverandør, og inneha nødvendige godkjennelser, samt være egnet og forskriftsmessig til den installasjonen som ønskes.

Dersom produktene ikke samsvarer med våre krav, forbeholder vi oss retten til å fakturere medgått tid til å fremskaffe erstatningsprodukter,.

Det tillegges et tillegg på timespris iht prislisten.

Kunden kan også holde deler av materiellet selv, slik som belysning. Et redusert tillegg i timesprisen blir da lagt til, se prisliste.

Elektro Trøndelag stiller ingen form for garanti på produkter skaffet annet sted.

Det gis aldri retur på produkter skaffet annet sted.

Fakturering

Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk til oppgitt epostadresse.

Et fakturagebyr på kr 80,- eks.mva belastes ved utsending av faktura i papirformat.

Den kan også sendes som EHF (Elektronisk Handels Format) som flere bedrifter nå ønsker.

Vi fakturerer ukentlig iht. fremdrift i ordre.

For privatkunder er normal forfallstid en uke.

Kontakt oss

Har du spørsmål om våre priser? Ta kontakt!

Kontakt oss

Sertifikater