Brannetterforsker BA5

Å oppleve at enten hjemmet ditt eller en bygning du eier, ødelegges av brann er traumatisk i seg selv. Hvis man i tillegg blir mistenkt for selv og ha påsatt brannen, og er uskyldig i dette, mangedobles belastningen både psykisk og i verste fall økonomisk.

Den lovpålagte etterforskningen av branner utført av offentlige etater, kan på bakgrunn av mangelfull etterforskning ofte føre til uheldige konklusjoner som kan påvirke enkeltpersoner. Er dette tilfellet, kan det være avgjørende å engasjere en privat brannetterforsker som kan komme inn i saken som en nøytral part og om mulig avdekke brannårsak.

Vi ser en uheldig utvikling i ulovlig utført arbeid på elektriske installasjoner, der det utføres arbeid for enorme summer hvert år. Dette vil på sikt få følger, og vil med tid også gjøre utslag på brannstatistikken.

I følge tall fra Brannstatistikk2018 (BRIS) fra brann- og redningsvesenet til DSB, dominerer komfyrbranner, etterfulgt av elektrisk utstyr, sterk der det er kjent hva brannen startet i.

Skulle du eller noen du kjenner være så uheldige å havne i en situasjon der det er behov for brannetterforsker, er det bare og ta kontakt!

Vi har godkjent elektrosakkyndig brannetterforsker (Brannetterforsker BA5) klar til å hjelpe deg!

Kontakt oss

Skulle du eller noen du kjenner være så uheldige å havne i en situasjon der det er behov for brannetterforsker, er det bare og ta kontakt!

Kontakt oss

Sertifikater