Elkontroll

I disse dager belastes det elektriske anlegget mye mer enn normalt. Det er du som boligeier som har ansvaret for å få kontrollert elanlegget med jevne mellomrom.

Slitasje og feil som vil oppstå over tid kan i verste fall føre til brann.

Minst 40% av brannene i Norge er elektrisk relatert.

Ta gjerne kontakt med oss, så tar vår godkjente eltakstmann en uavhengig og nøytral kontroll av det elektriske anlegget for å påvise eventuelle feil.

Ofte gir forsikringsselskaper rabatt dersom du kan vise til at du har fått utført en Elkontroll av boligen din.

Kontakt oss!

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Kontakt oss

Sertifikater