Bolig

Ved en eltakst får du dokumentert tilstanden på det elektriske anlegget i boligen. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann, berøringsfare og eventuell funksjonssvikt. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skade på gjenstander.

Ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget blir ofte ikke prioritert, noen huseiere utfører også selv arbeid på det elektriske anlegget uten å være faglært. Ved eierskifte kan dette føre til konflikter, da ny eier ofte stiller seg kritisk til tvilsom fagmessig utførelse som kan øke risiko for skader og brann.

Mange ønsker ikke og synliggjøre eventuelle feil og mangler før et salg, i frykt for å få mindre for boligen. Men opplyser man om dette, får man en kjøper som vet hva han går til og man unngår risikoen for å havne i en eierskiftesak som krever både tid og ressurser.

Kontakt oss

Skal du selge bolig? Eller har du funnet drømmeboligen, men er usikker på tilstanden på det elektriske anlegget? Ta kontakt!

Kontakt oss

Sertifikater