Medlem av Norgeseliten logo

Prisliste 01.03.2021

 

Timepriser:                                  Eks mva               Inkl mva

Montør                                            kr 792,-                kr 990,-

Hjelpearbeider                               kr 600,-                kr 750,-

Lærling                                            kr 600,-               kr 750,-

Tekniker/saksbehandler              kr 1080,-               kr 1350,-

Installatør                                       kr 1200,-             kr 1500,-

NEMKO godkjent Eltakstmann   kr 1200,-            kr 1500,-

Ved bomtur faktureres 1 arbeidstime samt oppmøte servicebil.

 

Andre priser                                Eks mva                Inkl mva

Bilkostnad servicebil                   kr 400,-                  kr 500,-

Pris pr dag/oppmøte

Eventuelle kostnader for parkering o.l. kommer i tillegg

 

Dokumentasjon                            kr 320,-                  kr 400,-

Lovpålagt dokumentasjon

Leveres elektronisk

 

Melding til e-verk/DLE                kr 800,-                  kr 1000,-

Pris pr melding

Kvittering og innsending av tilsynsrapport

Forhåndsmelding

Ferdigmelding

 

Vakt / utrykning                         kr 1500,-                 kr 1875,-

Tillegg for utrykning/hasteoppdrag dagtid

 

Alle priser gjelder innenfor normal arbeidstid.

 

Timepris

Medgått tid medregner kjøretid for montør til og fra vårt kontor. Avrundes til nærmeste halvtime. 

 

Rammeavtale / serviceavtale

Har dere regelmessig behov for elektriker til å utføre vedlikehold, reparasjoner eller endringer i deres anlegg?

I så fall vil dere være tjent med å etablere en rammeavtale / serviceavtale, der dere får rabatterte priser,

faste responstider og en fast kontaktperson som vil bli kjent med deres anlegg.

 

Bilkostnader / Servicebiler

Vi benytter servicebiler slik at våre montører skal være mobile, og får med seg verktøy, trapper, verneutstyr

og lignende. Bilkostnader belastes kunden for hvert oppdrag / oppmøte. Vi har en fast pris for dette - 

det tilkommer ingen kostnader pr km (begrenset til 20km). Transport ut over 20 km faktureres med

kr 7,- pr km eks.mva.

Eventuelle utlegg for parkering og bompassering kommer i tillegg.

I bilene har vi et utvalg av produkter for å løse ambulerende oppdrag. Det er stor variasjon av

fabrikater og modeller av produkter som dimmere, termostater, lamper m.m., og vi ber om forståelse

for at vi ikke kan ha hele sortimentet i våre biler.

Dersom vi på et serviceoppdrag må reise for å hente et bestemt produkt, vil kostnader for tidsbruk til dette

påløpe faktura til kunden. Fortell oss så detaljert som mulig hva du ønsker når du bestiller oppdrag, så kan

montøren i mange tilfeller bestille utstyret på forhånd, eller hente det når han er på vei til første oppmøte.

 

Kostnader lovpålagt dokumentasjon

Kostnader for å gjennomføre lovpålagte oppgaver som risikovurdering/sluttkontroll o.l. belastes som 

medgått tid fra utførende montør.

Kostnader for å utarbeide samsvarserklæring og supplerende dokumentasjon, samt kostnader

for intern behandling og utsendelse av dokumentasjonen belastes med en fast pris på serviceoppdrag.

Dokumentasjon overleveres elektronisk.

 

Tilbud / prisoverslag

Vi gir gjerne tilbud eller prisoverslag på oppdrag av en viss størrelse.

 

Fakturering

Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk til oppgitt epostadresse. 

Et fakturagebyr på kr 80,- eks.mva belastes ved utsending av faktura i papirformat.

Den kan også sendes som EHF (Elektronisk Handels Format) som flere bedrifter nå ønsker.

Vi fakturerer ukentlig iht. fremdrift i ordre.

For privatkunder er normal forfallstid en uke.

This site uses cookies. For more information click here.